Bestuur
Terrein
Vliegtijden
Verzekering
Contributie
Home
Indoorvliegen
Interesse
Frekwenties
Nieuwe leden voor onze vereniging blijken nogal eens hun oude hobby te hebben opgepakt. Op zich goed natuurlijk.

Het betekent wel, dat dan ook de oude frekwentie wordt meegebracht. Een en ander leidt tot het overbelast raken van bepaalde frekwenties omdat in het verleden slechts een beperkt aantal golflengtes beschikbaar waren. Tel daarbij op, dat nieuwkomers bij de aanschaf van de apparatuur datgene geleverd krijgen wat toevallig in de winkel aanwezig is en de gevolgen laten zich raden.

Het bestuur heeft daarom een overzicht van het frekwentie-gebruik opgesteld en geeft van daaruit een frekwentie aan voor elk nieuw lid. Op deze wijze kunnen we wachttijden bij het vliegen voorkomen en zo het plezier in onze hobby voor eenieder verhogen.